مکانهای آموزشی لشکاجان

لشکاجان(سفلی و علیا)در مجموع دارای دو دبستان به نامهای سیدالشهدا و آیت الله خامنه ای و نیز یک مدرسه راهنمایی دخترانه به نام زنده یاد علی عاشوریان(ایثار سابق)و یک مدرسه راهنمایی پسرانه به نام شهید ندیمی می باشد.که در سالهای اخیر به دلیل مهاجرت و بالا رفتن سطح فرهنگ خانواده ها در کاهش زادو ولد شاهد کاهش تعداد دانش آموزان در این مدارس هستیم.و البته هستند خانواده هایی که فرزندانشان را برای تحصیل به مدارس سطح شهر می فرستند که در نوع خود جالب و قابل تامل است.

/ 0 نظر / 8 بازدید