عجب پارادوکسی!

عجب اوضاعی است؟! تناقض و ابهام به شدت بر پیکرة زندگی مدرن امروزی چنگ می‌زند. عجب پارادوکسی؛ امروزه ساختمان‌ها بلندتر شده‌اند و حوصله‌ها کوتاه‌تر، بزرگراه‌ها عریض‌ شده‌اند و دیدگاه‌ ما باریک. بیشتر خرج می‌کنیم، اما کمتر به دست می‌آوریم. بیشتر می‌خریم، اما کمتر لذت می‌بریم. خانه‌ها بزرگتر شده‌اند و خانواده‌ها کوچک‌تر. اسباب آسایش و راحتی فراهم اما کو وقت؟

رتبه‌های علمی زیاد و احساسات کم. دانش بیشتر در ازای عدالت کمتر. متخصص زیاد و مشکلات بیشتر. دارو فراوان و سلامت کیمیا!

بی‌پروا خرج می‌کنیم، کم می‌خندیم، سریع رانندگی می‌کنیم، به سرعت عصبانی می‌شویم، دیر از خواب بیدار می‌شویم، خستگی به سرعت بر ما مستولی می‌شود، کم می‌خوانیم و بیشتر تلویزیون تماشا می‌کنیم و به ندرت به یاد خدا هستیم.زیاد حرف می‌زنیم، عشق از یادمان رفته و جای خود را به تنفر داده است.

آموخته‌ایم که چطور زنده بمانیم، اما زندگی را بلد نیستیم. سعی می‌کنیم به سال‌های زنده‌ماندمان بیافزاییم، اما هیچگاه زندگی را به سال‌های زنده‌بودنمان اضافه نمی‌کنیم.

تا کره ماه می‌رویم و باز می‌گردیم اما از سر زدن به همسایه خانه همجوار عاجز شده‌ایم. فضای خارج از جو را کشف کرده‌ایم، اما از پی‌بردن به درون خود باز مانده‌ایم. برای پاکیزه شدن هوا تلاش و برنامه‌ریزی می‌کنیم، اما آلودگی روح و روانمان به جهنم! اتم را شکافتیم اما تعصب در ما همچنان باقی است. بیشتر می‌نویسیم و کمتر یاد می‌گیریم. برنامه‌ریزی‌ها بیشتر شده و به سرانجام رسیدن‌ها کمتر. حمله و هیجان را به خوبی آموخته‌ایم اما بردباری و صلح از یادها رخت بربسته است. کمیت‌ها زیاد و کیفیت‌ها کم.

در این روزگار زن و مرد خرج خانه را در می‌آورند، اما طلاق بیشتر شده است. خانه‌ها رویایی‌تر اما عمر زندگی کوتاه‌تر.

کار تا کجا؟ اگر فردا بمیرید بلافاصله شخص دیگری کار شما را برعهده می‌گیرد. عجب دنیایی، عجب پارادوکسی!!

/ 1 نظر / 11 بازدید
حسن قلی پور

اینا همش نشونه اومدن آقاست..... .