و اگر خفه ام کنند ، سازش نخواهم کرد

و حقیقت را قربانی مصلحت نخواهم کرد

و اما آن قوم

اگر موفق شوند مرا بر دار کشند

و یا همچون عین القضاه شمع آجین کنند

یا مانند ژوردانو در آتشم بسوزانند

حسرت شنیدن یک  آه را هم بر دلشان خواهم گذاشت ...

 

                                                          دکتر شریعتی

/ 1 نظر / 20 بازدید
زرین صالحی

سلام چرا چند وقته این جوری شدی؟ ما محسن شاد باانرژی میخوایم. 10 بهمن جشن سده است مطالبی در این مورد بذار .عید سده تعطیلی هموطنان زرتشتیه ، عیدشان مبارک