انتظار...

یاد وخاطره امام راحل(ره)گرامی باد:

    از غــــم دوست، در این میکده فــــریاد کشم      

    داد رس نیست کـه در هجر رخش داد کشم

  داد و بیــــداد که در محفل مــــا رندى نیست       

کــــه بــــرش شکوه بــرم، داد ز بیداد کشم

  شادیــــم داد، غمم داد و جفـــــــــا داد و وفا       

بــا صفـــا مـــنّت آن را کـه به من داد، کشم

عـــــاشقم، عــــاشق روى تو، نه چیز دگرى       

بــــار هجــــــران و وصالت به دل شاد، کشم

در غمت اى گل وحشىِ من، اى خسرو من       

جــــور مجنــــون ببـــــرم، تیشه فرهاد کشم

مُـــــردم از زنـــدگىِ بى تو که با من هستى      

طــــرفه ســرّى است که باید برِ استاد کشم

سالهــــا مـــــى گــــــذرد، حادثه ها مى آید       

انتظـــــار فـــــــرج از نیمـــــه خــــــرداد کشم

                                                                       روح الله الموسوی الخمینی

/ 5 نظر / 13 بازدید
جواد

حق بزرگی به گردن همه ما داره روحش شاد

سیروس

ما را رها کنید در این رنج بی حساب با قلب پاره پاره و با سینه ای کباب عمری گذشت در غم هجران روی دوست مرغم درون آتش و ماهی برون آب از درس و بحث مدرسه ام حاصلی نشد کی می توان رسید به دریا از این سراب سلام . با شعری از حضرت روح الله ، سالگرد رحلتش را گرامی می داریم.

محمد جوادحقی

سلام من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم چشمان تو را دیدم بیمار شدم

بهنام

سلام روحش شاد یادش گرامی ممنون از اینکه بیاد پیر جمارانی