# خبر
سلام چه خبر؟!اینطرفا که خبر خاصی نیست به جز چندتا خبر کوچیک از اطراف یکیش اینکه امروز گلزار شهدای لشکاجان علیا ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 4 بازدید
سلام ،خوبید؟چه خبر؟ما هم بی خبریم،به جزیکی دوتا! یکیش  اینکه سرلشکر صالحی به طور سرزده یه سر اومد لشکاجان و رفت! ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 4 بازدید